EΣΠΑ

SOKETLER

advanced divider

Kaynaklanabilir soket, bükümlü kilitlerle kullanılır