İSTİFLEYİCİLER

advanced divider

Bir geminin ambarında veya bir terminalde istiflenmiş konteynerleri hizalamak ve düşmelerini önlemek için yapılmıştır