EΣΠΑ

Yönetişim Yapısı

Sağlam yönetişim çerçevemiz ve yapımız, sorumlu kurumsal uygulamalara olan bağlılığımızın merkezinde yer almaktadır. Katradis Group olarak, etkin yönetişimin aşağıdakileri sağlamada oynadığı kritik rolün farkındayız

 • Şeffaflık
 • hesap verebilirlik
 • etik karar verme

Yönetişim modelimiz, liderlik ekibimize kapsamlı sektör bilgisi getiren Sayın Nikolaos Katradis liderliğindeki gayretli bir Yönetim Kurulu (YK) tarafından desteklenmektedir.

Yönetim Kurulu, icra komitesi, denetim komitesi ve sürdürülebilirlik komitesi ile birlikte kurumsal stratejimizin şekillendirilmesinde, risklerin değerlendirilmesinde ve ekonomi, çevre ve toplum üzerindeki etkimizin denetlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

YK, Hissedarlar Genel Kurulu’nun oyuyla beş yıllık bir süre için seçilir, ancak bu süre altı (6) yılı geçemez. YK üyeleri hissedar olabilir veya olmayabilir ve her zaman yeniden seçilebilirler ve serbestçe geri çağrılabilirler.

YK üyelerinin seçim kriterleri öncelikle Grubun faaliyetlerindeki deneyimleri ve Grubun ekonomi, toplum ve çevre üzerindeki etkisini ele alma konusundaki yetkinlikleri etrafında şekillenmektedir.

Katradis Grubu, işlevi Grubun ekonomi, çevre ve toplumda değer yaratmaya yönelik uzun vadeli taahhütlerini güçlendirmede Yönetim Kuruluna yardımcı olmak olan bir Sürdürülebilirlik Komitesi kurmuştur.

Komite, Grubun Faaliyetleri dahilindeki ÇSY konularını belirlemekten ve Grubumuzu SKH’lerle uyumlu hale getirmek için uygun eylemleri uygulamaktan sorumludur. Komite ayrıca yıllık Sürdürülebilirlik Raporu’nun tüm süreç ve içeriğinin oluşturulmasından da sorumludur. Sürdürülebilirlik Komitesi, her yıl sürdürülebilirlik verilerinin toplanması, işlenmesi ve doğrulanması da dahil olmak üzere öncelikli konuların belirlenmesi, paydaşlarla iletişim ve Raporun organizasyonunu üstlenir.

Daha Fazla Görüntüle Kapat
business-continuity.png

İş Sürekliliği

İş sürekliliği, beklenmedik kesintiler, felaketler veya krizler durumunda kuruluşumuzun kritik operasyonlarına ve işlevlerine devam edebilmesini veya bunları hızla kurtarabilmesini sağlamak için stratejiler ve önlemler planlama ve uygulama sürecini ifade eder.

İş sürekliliğinin birincil hedefleri şunlardır

 • kesinti süresini en aza indirin
 • varlıkları korumak
 • müşteri hizmetlerini sürdürmek &
 • Olumsuz olaylar sırasında bir kurumun itibarını korumak.

Katradis Group olarak, işimizin esnekliğini ve istikrarını korumanın sadece paydaşlarımız için değil, aynı zamanda iş hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için de hayati önem taşıdığının farkındayız. Kesintiler durumunda uygulanacak stratejileri, sorumlulukları ve eylemleri ana hatlarıyla belirleyen kapsamlı bir iş sürekliliği planımız bulunmaktadır. Bu plan, etkinliğini sağlamak için düzenli olarak gözden geçirilir, güncellenir ve test edilir.

Grubumuzun temel bileşenleri:

 • Risk Değerlendirmesi ve Planlama
 • Yedekleme ve Kurtarma
 • Uzaktan Çalışma ve Evden Çalışma
 • Tedarikçi ve Satıcı İlişkileri
 • Test ve Eğitim
 • Sürekli İyileştirme

ISO 27001

Daha Fazla Görüntüle Kapat

Siber Güvenlik

 • GDPR Politikası ve Çalışan Farkındalığı
 • E-posta Kullanım Politikası
 • Gizlilik Anlaşmaları
 • ISO 27001‘in Uygulanması

Etik Kurallar

Katradis Group dürüstlükle çalışır, herkese saygılı ve adil davranır. Eylemlerimizde ve kararlarımızda şeffaflığa öncelik veriyor, her zaman dürüstlük ve hesap verebilirlik kültürünü teşvik ediyoruz.

İhbarcılık

İsimsiz ve gizli bir raporlama prosedürü benimseyerek, KATRADIS Group’un tüm çalışanları ve ortakları, işyerinde etik olmayan, yasa dışı veya mesleki standartları ihlal eden davranışları bildirme fırsatına sahiptir (Whistleblowing -N. 4990/2023).

Önceliğimiz, her zaman en yüksek iş etiği standartlarına dayanan şeffaflık ve güvene dayalı bir iş kültürünü sürdürmektir. Şirketimizden ve faaliyetlerinden etkilenen herkesin güvenliğinin ve itibarının önemini vurguluyoruz.

Sizin için buradayız, sizi rahatsız eden ya da endişelendiren her şeyi isminizle ya da isimsiz olarak duymaya hazırız!

Daha Fazla Görüntüle Kapat