EΣΠΑ

Ne kadar önemli katodi̇k koruma si̇stemleri̇ ? Anot malzemesinin saflığı aşağıdakilerde nasıl bir rol oynar galvanik korozyon? Daha iyi bir anot için anotlar ne sıklıkta değiştirilmelidir? gövde koruma Korozyona karşı mı?

Bu sorulara sağlam yanıtlar almak ve mevcut katodik korumanızın neden gerektiği gibi çalışmadığının nedenlerini keşfetmek istiyorsanız, bu makale her iki sorunuzu da kapsamaktadır. Şimdi bu soruları daha derinlemesine inceleyelim ve gemi gövdelerinin katodik korumasını etkileyen faktörleri detaylandıralım.

Korozyon, metallerin oksijene maruz kaldığında pasa dönüştüğü doğal bir süreçtir. İstatistikler gemi arızalarının %90’ının korozyondan kaynaklandığını göstermektedir. Deniz taşımacılığı korozyonundan kaynaklanan gemi hasarlarının toplam zararının dünya GSYİH’sinin %3‘ü olduğunu anladığımızda, bu büyük finansal rakamlara dönüşmektedir!

Bakımı yapılmaya hazır iki geminin bulunduğu tersane

Gemi korozyonu ile ilgili faktörler şunlardır:

 • Çevresel koşullar (tuzluluk, kirlilik, asidik/alkali ortam vb.)
 • Korozyona uğrayan malzeme (metal asaleti ve reaktivitesi)
 • Korozyon saldırısının morfolojisi
 • Oksijen veya hidrojen ile korozyon
 • Sistemin mekanik stresleri
 • Superficies

Metal asaletine karşı metal reaktivitesi

Soy metaller için en katı tanım, metalin dolu elektron d-bandına atıfta bulunur ve bu daha çok kimyagerler tarafından kullanılan bir tanımdır. Anlaşılması daha kolay bir tanıma göre asil metal, platin, altın ve gümüş gibi oksidasyon ve korozyona dirençli metallerdir. Ters yönde ise Magnezyum, Çinko ve Alüminyum gibi daha az asil ve daha aktif metaller yer almaktadır.

Sıradan metallerin asaleti

Yukarıdaki diyagramda gösterildiği gibi, örneğin Paslanmaz Çelik, Titanyum ve Bakır Alüminyumdan daha asildir. Gemi gövdeleri korozif olmayan malzemelerle inşa edilmelidir ve anotlarla birlikte katodik korozyona karşı koyabilir ve paslanmayı önleyebilirler.

Katodik koruma nedir?

Eğer bir katodik koruma tanımı yapmak istersek, galvanik korozyondan (ya da bimetalik korozyondan) bahsetmemiz gerekecektir. Galvanik korozyon, iki farklı metal iletken bir çözeltiye (bizim durumumuzda su) daldırıldığında birbiriyle temas ettiğinde ve biri diğerine tercihen korozyona uğradığında meydana gelir. Bu, bir metalin, yani katodun su altında korunduğu, diğerinin, yani anodun ise feda edildiği (dolayısıyla kurban anot) anlamına gelir. Birkaç kelimeyle katodik koruma, gemi gövdelerini su altındayken doğal olarak oluşan korozyona karşı korumak için uygulanan koruyucu sistemdir.

Katodik koruma nasıl çalışır?

Korozyon, bazı metaller çevreye maruz kaldığında ortaya çıkan karşı konulmaz bir doğal metal yıkım sürecidir. Metal, yaygın olarak pas olarak bilinen demir III oksit veya hidroksit gibi daha kararlı formlarına dönüşmeye başlayacaktır. Örneğin yer üstü çelik tesisler söz konusu olduğunda pas, atmosferdeki oksijen ile metalik yüzeylerle temas eden nem arasındaki oksidasyon reaksiyonundan kaynaklanır.

Aynı şey su altındaki metaller için de geçerlidir. Koruyucu anotlar kullanılmazsa, korozyon sonunda geminin gövdesini deforme edecek ve oksidasyonun etkisi gözle görülebilir hale geldikten kısa bir süre sonra geminin açık deniz bakımına girmesi gerekecektir. Ancak, gövde üzerine yerleştirilen koruyucu anotlar kullanıldığında, anotlar korozyona yenik düşerken korunan katot (gövde) sağlam kalacaktır.

Kurban anotlar kullanan katodik koruma sistemleri, katodik bir akım vererek açıkta kalan metale elektron sağlamak üzere ayarlanmıştır. Katotta korozyonu önlemek için sağlanması gereken minimum elektron sayısı, oksidasyon sürecine dahil olan elektron sayısına eşittir.

Kurban anotlu katodik koruma sistemi
Anot korozyon süreci

Anot korozyon süreci – Alt metin Kurban anotlu katodik koruma sistemi

Yukarıdaki resim şunları göstermektedir katodik koruma gerçekte nasıl çalışır? . Elektronlar anottan katoda doğru hareket eder ve daha sonra hidroksit oluşturmak üzere su parçacıkları tarafından yakalanırlar. Anot, önemli miktarda elektron kaybettikten sonra yavaş yavaş aşınır ve katodun sürekli korunması için değiştirilmesi gerekir.

Kurban anotlu katodik koruma sistemleri – dikkate alınması gereken 5 temel faktör

Peki katodik koruma sistemi nedir? Genellikle kurban anotlar yardımıyla bir gemiyi korozyondan koruyan bir sistemdir. Bu sistem ne kadar verimlidir? Kurban anotlu katodik koruma sistemlerinin verimliliği, kontrol edilmesi ve denetlenmesi mümkün olan beş ana faktörden etkilenir. Bu faktörler şunlardır:

 1. Hammaddelerin saflığı ve döküm koşulları
 2. Su tuzluluğuna ilişkin tercih edilen alaşım
 3. Katodik koruma sistemleri ve anot kurulumu
 4. Anot ömrü ve değişimi
 5. Katodik koruma sistemleri ve anot yerleştirme tasarımı

Hammaddelerin saflığı ve döküm koşulları

Katodik koruma sistemleri için kurbanlık anot üretiminde kullanılan metal saflığı son derece önemlidir. Bir malzemenin homojenliği oksidasyon sürecinin akışını belirler ve metalin içinde kirletici maddeler varsa, bu durum tekneniz için zararlı olabilir.

Hammaddelerin saflığı anlamına gelir:

 • Standartlaştırılmış alaşımlama
 • Kalite kontrol
 • Standart döküm sıcaklığı
 • Standart döküm oranı
 • Döküm ortamı kontrolü

Alaşımda gözenekler, katmanlar, safsızlıklar veya diğer katkı maddeleri (boya, oksitler veya demir) olduğunda, anodun kararsız olma ve daha düşük performansa sahip olma olasılığı daha yüksektir.

Anot saflık testi
Anot testi – Resimler sadece referans içindir

Su tuzluluğuna ilişkin tercih edilen alaşım

Kurbanlık anot satın almadan önce göz önünde bulundurulması gereken bir diğer faktör de alaşım türüdür. Bazı metallerin deniz suları için daha uygun olduğu, diğerlerinin ise tatlı ve hatta acı sular için koruma sağladığı bilinmektedir.

Anotlu katodik koruma sistemlerine yönelik alaşımlar için hangi metallerin uygun olduğunu görelim:

 • Çinko , diğer metallere göre deniz suyu elektrolitlerine karşı daha az dirençli olduğu için tuzlu sularda seyahat eden gemiler tarafından kullanılır. Çinko deniz suyunda çözünür ve gövdeyi korur, ancak daha az çevre dostu bir malzemedir.
 • Magnezyum tatlı su için cevaptır çünkü iletkenliğin daha az olduğu tatlı su koşullarında maksimum gövde koruması sağlar. Çinko tatlı suda kullanılmamalıdır çünkü birkaç ay sonra sert ve yoğun bir kaplama yan ürünü oluşturarak anodun geminiz için giderek daha az etkili olmasına neden olur.
 • Alüminyum acı su için en iyi seçimdir. Alüminyum anotlar tuzlu suda da çinko anotların yerini almaktadır. 50 daha uzun ömürlü olma eğilimindedirler ve daha yüksek elektrik kapasiteleri sayesinde gemiyi korumak için daha küçük anotlar (ve dolayısıyla daha az metal malzeme) kullanılabilir. Bir diğer büyük avantaj ise alüminyum alaşımının havaya maruz kaldığında aktif kalması ve tekrar suya daldırıldığında yeniden aktif hale gelmesidir.
Çinko alaşımı vs Alüminyum karşılaştırma tablosuna izin verir
Çinko ve alüminyum – Alaşım ve özellik karşılaştırması

Katodik koruma sistemleri ve anot kurulumu

Anotların nasıl monte edilmesi gerektiğine gelince, burada tek seçenek iyi eğitimli bir personeldir. Montaj direktifleri göz ardı edilmemelidir, zira bazı önemli ayrıntılar, kurban anotlar yerleştirilmiş olmasına rağmen bir geminin korozyona uğramasına neden olabilir!

Anotlar düzgün bir şekilde monte edilmemişse, geminizin gövdesi zaman içinde korozyon hasarına uğrayabilir.

Montaj yüzeyinin bir ön işlem aşamasından geçmesi ve kaynakların üreticinin talimatlarına uygun olması gerekir. Montajcıların anotlar üzerine boya uygulamaktan kaçınmaları ve montaj kılavuzu tasarımını takip etmeleri önemle tavsiye edilir. Bu makalenin ilerleyen bölümlerinde bu konudan bahsedeceğiz.

Anot ömrü ve değişimi

Şimdi de “zaman” faktöründen bahsedelim. Her gemi sahibi veya kaptanı, hatta geminin satın alma müdürü, deniz malzemelerini yönetirken bu faktörü göz önünde bulundurmak zorundadır. Soru hala geçerli:

Uygun maliyetli bir planı sürdürmek için geminizin anotlarını ne zaman değiştirmelisiniz?

Anotlar olması gerekenden daha sık değiştirilirse, gemiyi mükemmel durumda tutmak için gerekenden daha fazla harcama yapıyor olabilirsiniz. Öte yandan, anotları zamanında değiştirmezseniz, uzun vadede daha fazla harcama yaparsınız çünkü geminin aylarca karada kalmasının maliyetinden bahsetmeye bile gerek yok, büyük bir bakım gerektirecektir.

Katradis S.A. ekibi anot ömrünü hesaplayabilir ve değiştirilmeleri konusunda size danışmanlık yapabilir. Tüm anotlarımız teste tabi tutulur ve kendi benzersiz kimlik üretim hattı işaretlerini taşır, bu da kullanım ömürlerini ölçmemize ve değiştirme süresini değerlendirmemize olanak tanır.

Malzemelerimizi tanıyoruz. Geminize göre anot davranışını öngörebiliriz.

Böylece, geminizin anotlarımız tarafından %100 katodik olarak korunduğu maksimum süreyi hesaplayabiliyoruz.

Anot döküm işlemi
Anot dökümü – Benzersiz üretim hattı kimliği

Katodik korumanız için Katradis S.A.’ya güvenerek, uygun maliyetli ve zamanında kurban anot değişimi konusunda emin olabilirsiniz.

Katodik koruma sistemleri ve anot yerleştirme tasarımı

En kaliteli saf malzemeleri kullanmanın ve uygun maliyetli değişimler düzenlemenin yanı sıra, katodik koruma sistemleriniz için göz önünde bulundurmanız gereken başka bir şey daha vardır. Katodik koruma tasarımı burada eşit derecede önemli bir rol oynar, çünkü aslında anotların optimum şekilde yerleştirilmesini ve takılmasını sağlayan kurulum planıdır, böylece geminiz şüphesiz korozyondan korunur.

Katodik koruma tasarımı
Gemi gövdesine anot yerleştirme tasarımı

Bir metalik malzeme uzmanı geminiz üzerinde bir çalışma yürütecek ve sizin için anot kurulumunun planını oluşturacaktır. Bu tasarımın talimatlarına uymak, teknenizin ve pervanenizin katodik olarak korunmasını sağlar, böylece geminiz daha uzun süreler boyunca denizaşırı seyahat edebilir.


Katradis S.A. birincil hammadde sertifikası sahibidir ve kurbanlık anot üreticisi ve katodik koruma sistemleri tasarımcısı olarak sürekli bir kalite kontrol süreci sürdürmektedir. Son derece deneyimli çalışanlarımız ve test için son teknoloji spektrometremizle, araştırma ve geliştirme ekiplerimiz denizcilik ve gemicilik sektörüne uygulanabilir en iyi çözümleri bulmak için çalışmaktadır. Üretim prosedürümüz, etkinliği ve uygunluğu sağlamak için sıkı kalite politikamızı takip eder.

Bizi Facebook, Instagram ve LinkedIn‘de takip edin. Mürettebatınız, geminiz ve denizcilik operasyonlarınız için en iyi ve en güvenli çözümleri keşfetmek için bizimle iletişimde kalın.