POJEDYNCZY PODNIESIONY FUNDAMENT AC-B1/B

advanced divider
SINGLE RAISED FOUNDATION AC-B1/B
TYPHWAGA
AC-B1/B/184/11011010,6 KG
AC-B1/B/184/H
Inna wysokość (H) zgodnie z zamówieniem
 
MATERIAŁZAKOŃCZENIE
STAL KONSTRUKCYJNAPRIMER SKLEPU
 
OBCIĄŻENIASHEAR [KN]NAPIĘCIE [KN]
PRZEŁAMANIE OBCIĄŻENIA420500
BEZPIECZNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE210250