EΣΠΑ

Liny cumownicze Siri® High-Performance zostały zainstalowane przez ekspertów Katradis w 2 nowych tankowcach Unisea Shipping LTD, gdzie ich wydajność, jakość i niezawodność przekroczyły oczekiwania. Nowe tankowce, zbudowane w koreańskiej stoczni Samsung, wymagały wysokiej jakości i zaawansowanych technologicznie lin, które zostały zatwierdzone przez OCIMF z certyfikatami MEG4.

Podczas procesu instalacji na pokładzie znajdował się również personel techniczny Katradis, który oprócz ukończenia instalacji przeszkolił załogę statku zgodnie z programem szkoleniowym Neptune w zakresie obsługi, ale także konserwacji lin.

Czytaj więcej