EΣΠΑ

Niedawno uczestniczyliśmy w wydarzeniu edukacyjnym zorganizowanym przez Isalos.net w Akademii Marynarki Handlowej w Grecji. Wydarzenie miało na celu edukację studentów i przyszłych profesjonalistów z branży w zakresie znaczenia bezpieczeństwa na morzu i właściwego wykorzystania lin morskich.

Podczas wydarzenia nasi eksperci podkreślali kluczową rolę, jaką wysokiej jakości liny odgrywają w zapewnieniu bezpieczeństwa marynarzy i statków. Omówili kluczowe aspekty, takie jak wybór liny, inspekcja, konserwacja i bezpieczne praktyki obsługi. Nasi eksperci podkreślili również potencjalne ryzyko związane z linami niespełniającymi norm i podzielili się najlepszymi praktykami w celu zminimalizowania zagrożeń.

Interaktywna sesja pozwoliła uczestnikom na aktywne zaangażowanie, zadawanie pytań i zdobycie cennych spostrzeżeń od doświadczonych przedstawicieli Grupy KATRADIS. Firma zaprezentowała również swoje najnowsze innowacje w zakresie lin morskich, demonstrując swoje zaangażowanie w zwiększanie bezpieczeństwa i wydajności w przemyśle morskim.

Wykład poprowadził Akis Zygouris, nasz ekspert od lin morskich.

Współpraca między Isalos.net i KATRADIS Group pokazała ich wspólne zaangażowanie w promowanie edukacji morskiej i podnoszenie standardów bezpieczeństwa. Wyposażając przyszłych marynarzy w wiedzę i umiejętności, Grupa KATRADIS dąży do przyczynienia się do bezpieczniejszego i bardziej wydajnego sektora morskiego.