EΣΠΑ

Infrastruktura portowa jest kluczowym elementem sektora morskiego. Wraz z rozwojem globalnego handlu, rozwój infrastruktury portowej odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu efektywnego przepływu towarów i stymulowaniu wzrostu gospodarczego. W ostatnich latach pojawiły się różne trendy mające na celu sprostanie zmieniającym się wymaganiom branży żeglugowej, kwestiom środowiskowym i postępowi technologicznemu.

Udział w rynku infrastruktury portowej

Niniejszy artykuł poświęcony jest najważniejszym trendom kształtującym przyszłość infrastruktury portowej, w tym automatyzacji, zrównoważonemu rozwojowi, łączności i innowacyjnym rozwiązaniom dla systemów portowych. Zrozumienie tych trendów ma kluczowe znaczenie dla władz portowych, operatorów terminali i interesariuszy z sektora morskiego, którzy planują i inwestują w nowoczesne, odporne i wydajne obiekty portowe.

W przypadku krajów nadmorskich infrastruktura lądowa stanowi około 40% przewidywanych wydatków na transport.

Co więcej, poprawa infrastruktury portowej w kraju docelowym o 10% może obniżyć koszty transportu o 1,4%, podczas gdy wzrost infrastruktury portowej o jedno odchylenie standardowe może obniżyć stawki frachtowe o 225 USD. Warto zauważyć, że infrastruktura krajów eksportujących ma większy wpływ na koszty transportu niż infrastruktura krajów importujących.

5 Rozwój infrastruktury portowej i trendy, o których warto wiedzieć

1. Automatyzacja, cyfryzacja i technologia inteligentnych portów

Wiele portów wdraża zaawansowane technologie w celu automatyzacji procesów, takich jak operacje terminalowe, obsługa ładunków i transport, co skutkuje zwiększoną wydajnością i ograniczeniem błędów ludzkich. Wdrażają również zaawansowane technologie, takie jak Internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI) i blockchain, aby usprawnić operacje portowe, poprawić zarządzanie danymi i zapewnić większe bezpieczeństwo.

Portowe systemy społecznościowe (PCS) są również częścią tych wysiłków na rzecz cyfryzacji. Porty coraz częściej stosują PCS, które są scentralizowanymi platformami cyfrowymi umożliwiającymi wszystkim zainteresowanym stronom w ekosystemie portowym (takim jak władze portowe, operatorzy terminali, linie żeglugowe i organy celne) wydajną i bezpieczną wymianę informacji. Skutkuje to usprawnieniem procesów, ograniczeniem formalności i zacieśnieniem współpracy między członkami społeczności portowej.

2. Rozwój infrastruktury portowej, zrównoważony rozwój i inicjatywy na rzecz odporności na zmiany klimatu

Rozwój infrastruktury portowej

Porty coraz bardziej koncentrują się na zmniejszaniu swojego wpływu na środowisko. Nadając priorytet zrównoważonym rozwiązaniom, porty nie tylko stawiają czoła pilnym wyzwaniom ekologicznym, ale także zwiększają wydajność operacyjną. Odzwierciedla to rosnące uznanie potrzeby odpowiedzialnego zarządzania w sektorze morskim, co ostatecznie przynosi korzyści środowisku, globalnemu handlowi i lokalnym społecznościom.

Przykładami zrównoważonego rozwoju portów są:

 1. Energia odnawialna: Porty mogą inwestować w odnawialne źródła energii, takie jak panele słoneczne, turbiny wiatrowe i energia pływów morskich, aby zmniejszyć swoją zależność od paliw kopalnych i obniżyć emisję gazów cieplarnianych.
 2. Elektryfikacja: Zastępując sprzęt napędzany silnikiem wysokoprężnym alternatywami elektrycznymi, takimi jak elektryczne dźwigi, pojazdy i zasilanie z lądu dla zadokowanych statków, porty mogą znacznie zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza i hałas.
 3. Zarządzanie odpadami: Wdrożenie kompleksowych systemów zarządzania odpadami, w tym recyklingu i właściwej utylizacji materiałów niebezpiecznych, pomaga portom zminimalizować wytwarzanie odpadów i złagodzić zagrożenia dla środowiska.
 4. Ochrona ekosystemów: Porty mogą wdrażać środki mające na celu ochronę i przywrócenie lokalnych ekosystemów, takie jak instalowanie kurtyn mułowych w celu zmniejszenia sedymentacji, tworzenie sztucznych raf oraz ochrona terenów podmokłych i innych naturalnych siedlisk.
 5. Zrównoważony transport: Zmniejszenie zatorów, obniżenie emisji i poprawa ogólnej wydajności łańcucha dostaw prowadzi do bardziej zrównoważonego transportu morskiego. Ponadto porty mogą wspierać czystsze paliwa, takie jak skroplony gaz ziemny (LNG), dla statków i pojazdów poruszających się w ich granicach.

Poza tym porty koncentrują się na rozwoju infrastruktury, która może wytrzymać ekstremalne zjawiska pogodowe, podnoszenie się poziomu mórz i inne konsekwencje zmian klimatycznych, aby zapewnić ciągłość działania.

3. Większe statki, rozbudowa portów i rola materiałów

Wraz ze wzrostem globalnego handlu, porty modernizują swoją infrastrukturę, aby pomieścić większe statki i rosnące ilości ładunków, co wymaga głębszych kanałów, większych dźwigów i rozszerzonych obszarów terminali.

Ulepszone materiały są również bohaterami tych wysiłków, ponieważ istnieje rosnące zapotrzebowanie na bardziej trwałe i wydajne systemy błotników. Nowe materiały, takie jak polietylen o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) i zaawansowane mieszanki gumowe, są wykorzystywane do poprawy wydajności i żywotności błotników. Ponadto wdrażane są innowacyjne konstrukcje błotników, takie jak błotniki stożkowe i nóg, w celu optymalizacji pochłaniania energii i zmniejszenia sił reakcji.

4. Rozwój infrastruktury portowej z wykorzystaniem niestandardowych rozwiązań

Operatorzy portów i terminali coraz częściej poszukują niestandardowych systemów portowych, które spełniają ich specyficzne wymagania, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak typy statków, warunki cumowania i czynniki środowiskowe. Indywidualne rozwiązania dotyczą:

 • rodzaje błotników
 • pachołki
 • dźwigi
 • kajdany
 • konstrukcja portu

Kluczowe właściwości błotników

Struktura błotników
 • Ochrona: Głównym zastosowaniem odbojnic jest zapewnienie skutecznej ochrony statków i infrastruktury portowej przed uszkodzeniami spowodowanymi uderzeniami i ścieraniem. Odbojnice pochłaniają energię uderzenia i zapobiegają uszkodzeniom statku lub infrastruktury portowej.
 • Trwałość: Odbojnice powinny być w stanie wytrzymać trudne warunki morskie i powtarzające się uderzenia statków, nie niszcząc się ani nie ulegając awarii. Powinny być wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak wzmocniona guma, pianka lub plastik, i być odporne na promienie UV, słoną wodę i inne czynniki środowiskowe.
 • Absorpcja energii: Odbojnice powinny być zaprojektowane tak, aby pochłaniały energię kinetyczną statku podczas cumowania, co pomaga zmniejszyć wpływ zarówno na statek, jak i na infrastrukturę portową. Zdolność odbojnicy do pochłaniania energii jest mierzona na podstawie jej wydajności, która uwzględnia rozmiar i wagę statku, a także prędkość i kąt podejścia.
 • Opłacalność: Inwestowanie w wysokiej jakości odbojnice może być opłacalne w dłuższej perspektywie, ponieważ mogą one pomóc w zapobieganiu uszkodzeniom statków i infrastruktury portowej. Może to pomóc obniżyć koszty napraw i konserwacji oraz zminimalizować przestoje statków.
 • Właściwy rozmiar i kształt: Odbojnice powinny mieć rozmiar i kształt odpowiedni dla konkretnego portu i wymagań statku. Rozmiar i kształt odbojnicy należy określić między innymi na podstawie rozmiaru i masy statku, zakresu pływów i kąta cumowania. Odpowiedniej wielkości odbojnica zapewni skuteczną ochronę zarówno statku, jak i infrastruktury portowej.
 • Łatwa konserwacja: Odbojnice powinny być łatwe w montażu, demontażu i konserwacji, zmniejszając ilość przestojów wymaganych do przeprowadzenia czynności konserwacyjnych. Powinny być zaprojektowane z funkcjami ułatwiającymi kontrolę i naprawę, a ich instalacja powinna być szybka i prosta.

Kluczowe cechy słupków

Struktura słupków

Pachoły są ważnym elementem bezpieczeństwa w portach, ponieważ służą do mocowania statków do doku lub nabrzeża. Wysokiej jakości słupki portowe powinny posiadać kilka kluczowych cech, w tym

 • Wytrzymałość: Słupki muszą być w stanie wytrzymać duże obciążenia i siły generowane przez statki, w tym wiatr, fale i pływy. Powinny być wykonane z mocnych, trwałych materiałów, takich jak żeliwo lub stal, i zaprojektowane tak, aby wytrzymać powtarzające się uderzenia i naprężenia.
 • Stabilność: Słupki powinny być bezpiecznie zakotwiczone do doku lub nabrzeża i zaprojektowane tak, aby były odporne na przechylenie lub przesunięcie pod ciężarem statku. Powinny być w stanie zachować stabilność nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.
 • Widoczność: Słupki powinny być dobrze widoczne dla załóg statków, zwłaszcza w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia. Mogą być pomalowane na jasny kolor lub wyposażone w taśmę odblaskową lub oświetlenie poprawiające widoczność.
 • Elastyczność: W niektórych przypadkach słupki mogą wymagać zmiany położenia lub dostosowania w celu dostosowania do różnych typów statków. Wysokiej jakości słupki powinny być zaprojektowane tak, aby umożliwić elastyczność i możliwość dostosowania w razie potrzeby.
 • Odporność na korozję: Porty często znajdują się w trudnych warunkach, w tym w słonej wodzie i narażone są na działanie czynników atmosferycznych. Słupki powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję, takich jak stal nierdzewna lub stal ocynkowana.

5. Technologie monitorowania i konserwacji

Wreszcie, co nie mniej ważne, porty stosują zaawansowane technologie monitorowania, aby lepiej ocenić stan i wydajność swoich systemów. Na przykład, technologie te mogą mierzyć kompresję błotników, tarcie i pochłanianie energii, umożliwiając podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących konserwacji i terminowych wymian. Ponadto porty wdrażają strategie konserwacji predykcyjnej w celu optymalizacji wydajności i zmniejszenia ryzyka nieoczekiwanych awarii materiałów.

Przygotowanie portów i terminali na nadchodzące dni

Koncentrując się na innowacyjności i jakości, Katradis umożliwia portom, terminalom i marinom przyjęcie przyszłości przemysłu morskiego. Nasze najnowocześniejsze rozwiązania są wykonane z zaawansowanych materiałów, które spełniają rosnące wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju, wydajności i bezpieczeństwa (przeczytaj więcej w naszym artykule MEG4) w operacjach portowych.

Wybierając produkty Katradis, zakłady morskie nie tylko inwestują w najnowocześniejszy sprzęt, ale także przyczyniają się do długoterminowej rentowności i konkurencyjności swoich operacji na stale ewoluującym rynku globalnym.

Potrzebujesz niestandardowego rozwiązania dla swojego terminala?


Śledź nas na Facebooku, Instagramie i Linkedin. Pozostań z nami w kontakcie, aby odkryć najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiązania dla swojej załogi, statku i operacji morskich.

Chcesz poznać najnowsze trendy i najlepsze praktyki w swojej branży?