EΣΠΑ

KATRADIS Group CEO’su Konstantinos Katradis’in “Naftika Hronika” Denizcilik Dergisine verdiği röportaj


– KATRADIS Şirketler Grubu, denizcilik sektöründe, özellikle de bağlama halatlarının üretimi ve ticaretinde çok uzun bir geçmişe sahiptir. Geleneksel ilkelere dayalı bir aile grubu rekabet çağında nasıl hayatta kalır?

Tutarlılık, ticari güven ve kalite gibi geleneksel ilkelere dayanarak geleceğe doğru yolumuzu planladık ve uluslararası pazardaki varlığımızı güçlendirdik ve pekiştirdik.

– KATRADIS Group’un uzun vadeli tarihindeki ana kilometre taşları nelerdir?

Şirketimiz, Müttefik filolarına halat tedarik eden İzmir Türkiye’den Yunanistan’a gelen büyükbabam tarafından kuruldu. KATRADIS şirketi 1936 yılında, denizcilik sektörünün bugünkü kadar gelişmediği bir dönemde kurulmuştur. Babam 1950’lerde sektöre dahil oldu ve 1970’lerde dünya çapında bir satış ağı oluşturmaya başladı. 1980’lerde Yunanistan’da halat üretim fabrikamızı kurduk, son yıllarda ise UHMWPE’den yapılan offshore endüstrisi için özel yüksek performanslı halatlar geliştirdik.

– Uluslararası arenadaki pek çok şirket devlet sponsorluğunun alıcısıdır. Bu tür prosedürlerin rekabette sorun yarattığını düşünüyor musunuz ve bunlarla nasıl yüzleşiyorsunuz?

Belirli koşullar altında devletin müdahalesi olumlu olabilir, devlet bazı durumlarda düzenleyici olarak faaliyet göstermelidir. Şirket olarak, doğru yönde olduğu sürece devlet müdahalelerine karşı değiliz.

Kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirliğin grubunuzun günlük işleyişindeki rolü nedir?

KATRADIS grubu, şirket faaliyetlerinin çevresel etkilerini azaltmak amacıyla etkin bir çevre yönetimi sistemi geliştirmiştir. Halat üretiminin yanı sıra, şirketin tüm faaliyetleri artık sürdürülebilirliğe yöneliktir. Aynı ilkeleri paylaşan şirketlerle işbirliği yapmak Grubumuz için bir öncelik olmaya devam etmektedir. Bu nedenle şirketimiz çevre dostu ürünlere yönelmiştir ve halihazırda ilgili bir halat serisini – geri dönüştürülmüş malzeme kullanan yeşil bir ürün olan eko halatları – tanıtma yolundayız.

Ayrıca, halihazırda kullanılmakta olan halatların kullanımına da önem veriyoruz, böylece müşterilerimize ekstra hizmetler sunabiliyoruz. Sonuç olarak, halatların yaşam döngüsü kapanmakta ve bisiklet ekonomisi ilkelerine uygun olarak çevre üzerindeki etkileri önemli ölçüde azaltılmaktadır.

Kurumsal sorumlulukla ilgili olarak şirket, Yunan Donanması’nın ve okullar da dahil olmak üzere çeşitli sosyal vakıfların ihtiyaçlarını karşılama konusunda uzun bir aktif katkı geleneğine sahiptir.

– Son zamanlarda gemi emisyonlarının azaltılmasını hedefleyen ürünler ön plana çıkmaktadır. Birçok farklı malzemeden üretilen ve geri dönüşümü zor bir prosedür olması gereken bir ürün olduğu için halat endüstrisi için de geçerli mi?

Gerçekten de halatlar, gemi emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunabilecek ürünlerdir. Bu nedenle Eco Ropes serisi, kullanım ömürlerini uzatırken onları olduğu gibi koruyan geri dönüştürülmüş malzemeler kullanan halatlardır.

– Yunanistan’da gemi onarım sektörünü canlandırma çabaları KATRADIS Grubu’nu ve ilgili şirketleri etkileyecek mi? Bunun Yunan kümelenmesinin gelişimini daha fazla etkileyeceğini düşünüyor musunuz?

Gemi onarım endüstrisinin yeniden canlanması, ülkemizin evrimi için bir pilon olan ulusal ekonomi için önemli olacaktır. Ayrıca milli gelire katkıda bulunacak, çalışma alanları yaratacak ve denizcilik sektörüyle ilişkili birçok şirkete yardımcı olacaktır. Ancak ürünlerimizin %80’ini dünyanın en büyük limanlarına ihraç ettiğimiz için gemi onarım sektörüne bağımlı değiliz. Pire Limanı’nın Karadeniz, Akdeniz ve Kuzey Afrika arasında yer alması nedeniyle uluslararası ticaret için avantajlı bir konumda olduğu açıktır. Pire Limanı’nın bir liman ve gemi onarım merkezi olarak daha da büyümesi, Grubumuzun gelişimini de etkileyecektir. Gemi onarım endüstrisinin önceki on yıllarda azalmasına rağmen, deniz halatları endüstrileri sürekli ve aşamalı olarak gelişmiştir. Bu nedenle ülkemizin sanayi üretimi, dünyanın zirvesinde olmasa da dinamik bir şekilde varlığını sürdürmektedir.

– Grubunuzun gelecekteki gelişim planları nelerdir? Yeni pazarlara ve yeni alanlara açılmayı planlıyor musunuz?

Liman altyapısı planlamasının desteklenmesi ve ağımızın genişletilmesi kapsamında açık deniz platformları için yeni özel halatlar geliştiriyoruz. Ayrıca, yurtdışında zaten en büyük limanlara ihracat yapıyoruz. Singapur, ürünlerimizi ihraç ettiğimiz en büyük liman olmakla birlikte Rotterdam’da da önemli bir varlığımız var. Ayrıca yükselişte olan Amerikan pazarına da bakıyoruz.

Yatçılık sektörü de benzer bir gelişme göstermektedir. Yunanistan mega yatlar için çok cazip bir destinasyon haline geldi ve KATRADIS Grup şirketleri sektörde dinamik bir şekilde tanıtıldı. Pire’deki Marina Zeas’ta halihazırda bir perakende mağazası açtık ve bunu daha da geliştirmeyi planlıyoruz.

– Grubun Pire’de yerleşik olduğunu göz önünde bulundurarak, Asya ve Avrupa’nın geri kalanındaki benzer nakliye merkezleriyle karşılaştırdığınızda, şehrin Yunan nakliye kümelenmesinin merkezi olarak potansiyellerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yunan denizcilik endüstrisi dünyanın en üst sıralarında yer almaktadır, bu nedenle Pire zaten önemli bir denizcilik merkezi olarak kabul edilmektedir ve çok sayıda denizcilik endüstrisi şehirde yer almaktadır.

Önceki nesiller size hangi değerleri ve hangi ilkeleri aktardı ve bunlardan hangilerini sonraki nesillere aktarmayı planladığınız en önemli değerler olarak görüyorsunuz?

Ticari güven, tutarlılık, dürüstlük ve kaliteye verilen önem, babama büyükbabası tarafından öğretilen ilkelerdir. Onları usulüne uygun olarak evlat edindi ve sonra bana aktardı. Umarım ben de onları gelecek nesillere aktarma konusunda başarılı olurum.