EΣΠΑ

Regulacja Nowego Kanału Panamskiego

Kanał Panamski, jeden z najważniejszych szlaków handlowych na świecie, wdrożył niedawno nowe przepisy, które zabraniają używania lin stalowych w operacjach na kanale. Zmiana ta została wprowadzona w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności kanału, a także zmniejszenia wpływu żeglugi na środowisko.

Liny stalowe są tradycyjnie używane w Kanale Panamskim do cumowania statków, ale mają kilka wad. Są ciężkie i trudne w obsłudze, a także mogą być podatne na pękanie lub rozciąganie pod dużym obciążeniem dużych statków. Ponadto stosowanie lin stalowych może spowodować uszkodzenie infrastruktury kanału, a także otaczającego go środowiska.

Aby rozwiązać te problemy, Zarząd Kanału Panamskiego (ACP) zdecydował o stopniowym wycofywaniu lin stalowych i zastąpieniu ich syntetycznymi linami cumowniczymi. Liny te są wykonane z zaawansowanych materiałów, takich jak wysokowydajne włókna i są znacznie lżejsze i łatwiejsze w obsłudze niż liny stalowe. Mają również znacznie mniejszy wpływ na środowisko, ponieważ nie uwalniają szkodliwych chemikaliów ani zanieczyszczeń do wody.

Zastosowanie syntetycznych lin cumowniczych zwiększy również wydajność kanału, ponieważ pozwolą one na szybsze i łatwiejsze cumowanie i odcumowywanie statków. Skróci to czas spędzany przez statki w kanale i zwiększy ogólną przepustowość kanału.

ACP ogłosiło również, że zapewni szkolenia i wsparcie dla operatorów kanałów, aby zapewnić płynne przejście na nowe liny. Ustanowią również program monitorowania, aby upewnić się, że nowe liny są używane prawidłowo i bezpiecznie.

Nowe przepisy będą wprowadzane stopniowo, ale ACP oczekuje, że wszystkie statki korzystające z Kanału Panamskiego będą musiały używać syntetycznych lin cumowniczych do 2025 roku. To nowe rozporządzenie jest znaczącym krokiem naprzód dla Kanału Panamskiego i pomoże zapewnić bezpieczeństwo i wydajność kanału w nadchodzących latach.

Podsumowując, Kanał Panamski wdrożył nowe rozporządzenie, które zakazuje używania lin stalowych w operacjach na kanale i zastępuje je syntetycznymi linami cumowniczymi. Zmiana ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa, wydajności i wpływu na środowisko żeglugi przez Kanał Panamski. Zastosowanie syntetycznych lin cumowniczych pozwoli na szybsze i łatwiejsze cumowanie i odcumowywanie statków, skracając czas spędzany przez statki w kanale i zwiększając ogólną przepustowość kanału. ACP zapewni szkolenia i wsparcie dla operatorów kanałów oraz ustanowi program monitorowania w celu zapewnienia, że nowe liny są używane prawidłowo i bezpiecznie.