EΣΠΑ

Zaangażowanie edukacyjne w bezpieczeństwo cumowania wzmocnione przez Merchant Marine School of Kymi

W ramach ciągłych wysiłków na rzecz poprawy edukacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego, Merchant Marine School of Kymi niedawno odwiedziła zakłady produkcyjne Katradis, aby przeprowadzić specjalistyczną sesję szkoleniową dla swoich starszych studentów.

Sesja ta koncentrowała się na praktycznym wykorzystaniu lin morskich i podkreślała krytyczne protokoły bezpieczeństwa w operacjach cumowniczych.

Szkolenie było częścią trwającej inicjatywy mającej na celu zapewnienie praktycznego doświadczenia i kompleksowej wiedzy na temat bezpieczeństwa, zapewniając, że studenci są dobrze przygotowani do przyszłej kariery morskiej.

„Jesteśmy przekonani, że ta sesja znacznie wzbogaciła doświadczenie edukacyjne uczniów i wyposażyła ich w umiejętności niezbędne do bezpiecznego podróżowania w przyszłości”.