EΣΠΑ

W Katradis naszym najwyższym priorytetem jest zawsze zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa naszym klientom i pracownikom.

W tych trudnych czasach podejmujemy proaktywne działania, aby uniknąć rozprzestrzeniania się koronawirusa, jednocześnie działając w ten sam skuteczny sposób, z którego jesteśmy znani.

Przestrzegamy wszystkich instrukcji i wytycznych dotyczących zdrowia publicznego w odniesieniu do Covid-19, ponieważ bardzo poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność jako pracodawcy i nasze ogólne zobowiązanie wobec społeczeństwa.

Zostań w domu, bądź silny i bezpieczny!