EΣΠΑ

Wiodąca jakość: Przedstawiamy nasz najnowszy certyfikat ISO. Grupa Kapitałowa KATRADIS oficjalnie uzyskała prestiżowy certyfikat ISO 45001:2018 dla Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Osiągnięcie to podkreśla nasze zaangażowanie w utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich naszych działaniach. Norma ISO 45001:2018 zapewnia kompleksowe ramy, które są spójne z naszymi wartościami jakości, bezpieczeństwa i ciągłego doskonalenia.

Proces certyfikacji obejmował rygorystyczne oceny naszych systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, procesów oceny ryzyka, gotowości na wypadek awarii, szkoleń pracowników oraz zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Wspólne wysiłki naszego zespołu i zaangażowanie w promowanie kultury bezpieczeństwa odegrały kluczową rolę w osiągnięciu tego kamienia milowego.

Certyfikat ISO 45001:2018 potwierdza nasze proaktywne podejście do zapewnienia dobrego samopoczucia naszym pracownikom, partnerom i społecznościom, którym służymy. Jest to również świadectwo naszego zaangażowania w ciągłe doskonalenie i ciągły postęp.

Idąc naprzód, pozostajemy niezłomni w naszym zaangażowaniu w utrzymywanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, dążąc do doskonałości we wszystkim, co robimy.

Więcej informacji można znaleźć na naszym LiknedIn .