EΣΠΑ

Tel halatlar büyük ölçüde deniz ortamında veya arma amaçlı olarak kullanılır. Önemli ölçüde yük alırlar ve bu nedenle hizmet ömürleri boyunca büyük ölçüde mekanik hasara uğrarlar. Ayrıca araştırmalar, çelik halat arızalarının başlıca nedeninin aşırı bozulma ve korozyon, bakım ve denetim eksikliği ve yanlış kullanım olduğunu, bunun da erken ıskartaya çıkarma, güvenliği azaltma ve değiştirme maliyetini artırma ile sonuçlandığını göstermiştir.

Bazen hasar kolayca tespit edilebilirken, diğer durumlarda iç kısımda kırık teller oluşabilir. Bu nedenle, tel halatlar mükemmel durumda olduklarından emin olmak için doğru kişi (şirket tarafından atanan yetkili kişi) tarafından denetlenmeli ve bakımı yapılmalıdır. Düzenli kontroller yüksek halat performansı, uzun hizmet ömrü, personel ve ekipman güvenliği ve düşük işletme maliyetleri sağlar.

Bu makalede, tel halat muayenesi yapmanın yollarını açıklayacağız ve titiz bakım için çözümler sunacağız.

Halatlar ne sıklıkla denetlenmelidir?

Tüm halatlar (sentetik, yüksek modüllü ve tel halatlar) bir operasyondan önce ve sonra kontrol edilmelidir. Bu kılavuz, hem gemi personeli hem de ekipman için maksimum güvenlik sağlar. Halatların hizmet ömrünü tam olarak belirlemek zor olsa da, verimli yaşam döngüleri hakkında daha kesin bir tahminde bulunmanın bir yolu vardır. Halatların kullanımda olduğu tam sürenin hesaplanması (örneğin demirleme süresi, demirleme koşulları, hava ve gelgit koşulları) cevaptır. Sonuç olarak, halat denetimleri yılda en az bir kez yapılmalıdır.

Özellikle tel halatların denetlenmesi büyük bir sorumluluk gerektirir. Denetim sonuçları kaydedilmeli ve fark edilen kusurlar rapor edilmeli ve uygun şekilde ele alınmalıdır. Bazı kusurlar onarılabilirken, bazı durumlarda bir tel halatın değiştirilmesi kaçınılmazdır.

Periyodik denetimler gemi̇ güverte eki̇pmanlari tel halatların iyi durumda tutulması için de çok önemlidir. Tamburun, takozların, uçların, makaraların, kasnakların, kablo kelepçelerinin ve diğer uç bağlantılarının durumu, halatın performansını, dişlerini ve kordonlarını etkiler. Genel kontrolünüz sırasında bu parçaları işaretlediğinizden emin olun.

Gemi zabitlerinin ve personelinin başarılı çelik halat denetimleri gerçekleştirmelerine ve bunların güncel bir kaydını tutmalarına yardımcı olmak amacıyla, bir geminin halatlarının ve güverte ekipmanlarının bakımına ve izlenmesine yardımcı olan bir denetim çözümü oluşturduk.

Çelik halat mukavemetini nasıl hesaplarsınız?

Bir tel halatın Maksimum Güvenli Kütlesi Newton’un ikinci yasası kullanılarak hesaplanabilir:

m = F / g

Burada F = kuvvet (N), m = kütle (kg) ve g = yerçekimi ivmesi (9,81 m/s2).


F = Minimum Kopma Kuvveti kullanılarak kütle hesaplanırken, tel halatın çapına göre Minimum Kopma Kütlesini ve dolayısıyla telin maksimum mukavemetini belirleyebilirsiniz. Çelik halatın çapına göre F = Güvenli Yük kullanarak kütle hesaplarken, bu halat çapı için tavsiye edilen yük olan Güvenli Yük Kütlesini belirleyebilirsiniz.

Tablo I: Çelik halat mukavemet hesaplama değişkenleri

Çelik halat mukavemet hesaplama değişkenleri tablosu

Bir tel halatın telleri, halat üzerine uygulanan gerilme kuvvetinin çoğunu emer. Tasarım ve üretim standartları, yorulma direnci ve aşınmaya karşı direnç seviyesini etkiler. Her bir amaç için hangi halat tasarımının uygun olduğunu anlamanın kolay bir yolu, tel halat sınıflandırmasıdır.

Tel halatlar nasıl sınıflandırılır?

Tel halatlar, her bir yapıdaki tel sayısına ve her bir teldeki tel sayısına göre sınıflandırılır. Örneğin, 6X19 sınıflandırması, bu tip bir tel halatın her zaman altı tele sahip olduğu, ancak tellerinin tel başına 15-26 olabileceği anlamına gelir. Bunun nedeni 19’un tam tel sayısı değil, bir tel sayısı aralığının sınıflandırılması olmasıdır.

Görsel tel halat denetimi nasıl yapılır

Görsel denetimler, tel halat durumunu değerlendirmek için yaygın ve hızlı bir yoldur. Hem standart hem de dönmeye dayanıklı tel halat denetim süreci aynı dört inceleme adımına uymalıdır. Bir gemi mürettebatı bunları aşağıdaki şekilde gerçekleştirebilir:

Adım 1: Distorsiyon için görsel inceleme

Çelik tel halat distorsiyonu çoğu durumda barizdir ve denetçi veya gemi mürettebatı tarafından kolayca tespit edilebilir. Genellikle yük aniden uygulandığında veya aniden serbest bırakıldığında (şok yükleme) veya hatta hızlı tork kuvvetle indüklendiğinde ortaya çıkar.

Çelik halat distorsiyon illüstrasyonu
Bükülmüş tel halat distorsiyon örneği

Genel tel halat deformasyon tipleri şunlardır:

  • Dalga bozulması
  • Kuş kafesleri
  • Çekirdek halatın yer değiştirmesi veya kırılması
  • Bükülme (“dog-leg” deformasyonunda gelişebilir)
  • Şişme / daralma (lokalize

Bu deformasyonların hepsi halatın kullanımını kesinlikle tehlikeli hale getirmese de, hepsi zaman içinde halatların dengesiz bir şekilde aşınmasına neden olabilir. Bu, denetimlerin daha sık yapılması ve bozuk halatların dikkatle kullanılması gerektiği anlamına gelir.

Her ne şekilde olursa olsun, aşırı derecede deforme olmuş bir çelik tel halatın değiştirilmesi bir gerekliliktir.

Adım 2: Bez testi – Bez ve görsel

Bez ve gözle muayene, düzenli muayene aralıkları için iyi bir yöntemdir. Müfettiş ip boyunca bir bez parçası çekerek kopmuş kabloları bulmaya çalışır. Halı halata takılırsa, denetçi durmalı ve halatın durumunu değerlendirmelidir. Gözle kontrol sırasında son derece dikkatli olunmalı ve hiçbir koşulda bu yöntem tel halatları kontrol etmek için kullanılan tek yöntem olmamalıdır.

İpucu: Çıkıntılı bir tel ucuyla karşılaştığınızda, telden ayrılıncaya kadar elle ileri geri bükün. Bu, komşu tellerin yıpranmasını önleyecektir.

Çıkıntılı tel uçları - nasıl düzeltilir
Çıkıntılı tel uçları ile nasıl başa çıkılır?

Adım 3 – Çelik halat çapı hesaplaması

Çap küçülmesi, çelik tel halat aşınmasında kritik bir faktördür ve uygun şekilde ilgilenilmezse halatın kopmasına neden olabilir. Aşırı aşınma, çekirdek kütlesi kaybı, korozyon veya iç tel arızası çap küçülmesine katkıda bulunan faktörlerdir.

Çelik halat çapı hesaplama
Çelik halat çapı nasıl doğru hesaplanır – a) doğru yol b) yanlış yol

Halatın çapını doğru bir şekilde ölçmek için, halatı en az 5 fit aralıklarla üç farklı noktadan ölçün. Gerçek çapı belirlemek için bu üç ölçümün ortalamasını alın.

⅓ veya daha fazla bir azalma gösteren herhangi bir ölçüm, gecikmeden bir değişim yapılması gerektiğini gösterir. 1/3’ten daha az bir çap azalması yine de dikkat gerektirir ve denetçi veya gemi mürettebatı bir sonraki planlı tel halat denetiminde tetikte olmalıdır.

Adım 4 – Aşınma, korozyon, çukurlaşma ve derin yağlama kontrolü

Aşınma veya korozyondan kaynaklanan arızalar sırasıyla eksik güverte ekipmanı denetimi veya yetersiz tel halat yağlamasının bir sonucudur. Dahili korozif hasarın tespit edilmesi diğer bozulma türlerine göre daha zordur. Çoğu durumda, hasar dış belirtilerin gösterdiğinden daha fazla ilerlemiştir.

Çelik halat yağlama

Korozyon odaklı bir inceleme sırasında üç hasar aşaması ortaya çıkabilir:

  1. Temizlendikten sonra herhangi bir korozyon tespit edilmemiştir. – Harekete geçmeye gerek yok.
  1. Yüzey oksidasyonu belirtileri vardır ve tel halat dokunulduğunda pürüzlüdür. – Halatı düzenli olarak temizleyin, yağlayın ve inceleyin.
  2. Halat kopmasına yol açabilecek gevşek teller ve ağır oyuklar vardır. – Halatı derhal kullanımdan kaldırın.
Çelik halatlarda korozyon seviyeleri
Çelik halat korozyonunun üç aşamasının karşılaştırılması

Çelik halat bakımı

Depolama

Çelik halat depolama, halatın çalışma ömründe önemli bir rol oynar. Halatlar temiz, serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde güvenli bir şekilde saklanırsa, tel halat korozyonu ve çukurlaşması önlenebilir. Çelik tel halatlar hiçbir şekilde zemine dayanmamalı ve su, toz veya herhangi bir kimyasal dumandan korunmalıdır. Uzun süreli depolama için periyodik gresleme, gres damlamasını önlemek için makaranın baş aşağı çevrilmesi ve muhtemelen daha büyük iç boru çapına sahip başka bir makaraya yeniden sarılması gerekir.

Yağlama

Tel halatların bakımı periyodik yağlama ile yapılmalıdır. İç korozyonu önlemek için bir basınçlı yağlayıcı kullanılması önerilmektedir. Bu durumda, halatı içten yağlamak için az miktarda gres kullanılırken, güverte gresle temiz kalır. Basınçlı yağlayıcılar, yeni gresin temiz bir halata girmesi için halatı yağlamadan önce temizler. Maksimum koruma ve gresleme verimliliği için kullanılan gres türü çok önemlidir.

Tel halatlar için yağlayıcı
Katradis SA Basınçlı Yağlayıcı

Temizlik

Kire, kire ve diğer kirleticilere maruz kalan çelik tel halatlar, tel fırça ve petrol ile temizlenmelidir (basınçlı yağlayıcı kullanılmadığı sürece). Çelik halatların optimum şekilde temizlenmesi, hizmet ömürlerini uzatabilir ve güvenli operasyonları garanti edebilir.

Makara

Tel halatların uzun ömürlü olması için sarma işlemi büyük önem taşımaktadır. Hasar görmelerini önlemek için tambur yüzeyinin temiz, pürüzsüz ve kuru olması önemlidir. Yanlış makaralama, birbirini takip eden katmanlar makaralanırken ve üst katmanlar alt katmanlara baskı uygularken, tel halat tellerinin birbiriyle temas ettiğinde yayılmasına veya düzleşmesine neden olabilir.

Katradis’ten tel halatlar

Katradis S.A., gemicilik (demirleme ve kaldırma işlemleri), balıkçılık ve inşaat amaçları için çok çeşitli en kaliteli tel halatlar sunmaktadır. Tel halatlarımız yorulmaya karşı daha fazla dirence sahiptir ve gerilim kuvvetini halat telleri arasında eşit olarak dağıtır. Bükülme olasılıkları daha düşüktür, daha yüksek personel güvenliği sağlar ve operasyon başarısını garanti eder.


Hakkımızda ve denizcilik, inşaat ve balıkçılık sektörlerine yönelik ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizi Facebook, Instagram, Twitter ve LinkedIn ‘de takip edin.