EΣΠΑ
Hands,Protecting,Globe,Of,Green,Tree,On,Tropical,Nature,Summer

Zarządzanie odpadami

W Katradis Group rozumiemy kluczowe znaczenie wydajnego i odpowiedzialnego wykorzystania surowców w naszej działalności, a także znaczenie zmniejszenia ilości odpadów i wpływu na środowisko. Produkcja lin i anod wiąże się z wykorzystaniem surowców jako podstawowych źródeł w procesie produkcyjnym.

Polityka „zero odpadów” jest możliwa do zrealizowania, ponieważ wszystkie odpady produkcyjne (100%), w tym włókna syntetyczne, pozostałości metali i materiały opakowaniowe są zbierane i dostarczane do dalszego zagospodarowania.

Większość odpadów generowanych podczas naszej działalności to odpady inne niż niebezpieczne (około 97%).

Ponadto, aby zwiększyć nasze wysiłki w celu zminimalizowania zużycia plastiku i odpadów, Katradis Group jest członkiem sieci „In the Loop”.

Zobacz więcej Zamknij

Systemy energii słonecznej

Zgodnie z zaangażowaniem naszej grupy w świadomość ekologiczną i zrównoważone praktyki, zrobiliśmy znaczący krok naprzód, instalując system fotowoltaiczny o mocy 800 kWA. Ten projekt energii słonecznej nie tylko stanowi znaczący postęp w naszym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, ale także podkreśla nasze zaangażowanie w zmniejszanie śladu węglowego. Instalacja tego systemu jest świadectwem naszej determinacji we wdrażaniu zielonych technologii, znacznie zmniejszając naszą zależność od nieodnawialnej energii i dostosowując się do globalnych wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi.

Zobacz więcej Zamknij

Polityka ochrony środowiska

W Katradis Group jesteśmy głęboko zaangażowani w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za ochronę środowiska, w którym działamy i dążymy do zminimalizowania naszego śladu ekologicznego.